Makna Berpuasa

Kawan-kawan kita yang beragama muslim saat ini sedang menunaikan ibadah puasa. Sebenarnya apa sih makna puasa yang sebenarnya atau menurut pandangan masyarakat? Kalo yang kita ketahui puasa adalah kewajiban universal dan tata cara untuk setiap umat manusia dan setiap agama.

Bagi umat islam puasa adalah kewajiban yang telah disyariatkan untuk setiap muslim/mukmin. Puasa bukan sekedar kewajiban rutinitas tahunan, tahan lapar dan berbuka, dan setelah itu tidak berbekas pada psikologis spiritual kedirian, dan juga tidak berpengaruh pada rasa kesadaran sosial, tapi puasa adalah kewajiban yang mesti menggugah kesadaran diri kemanusian, ketinggian moral, ketinggian akhlak, ketinggian kepedulian pada sesama.

Puasa juga merupakan satu cara mendidik individu dan masyarakat dalam mengontrol berkehendak dan berkeinginan. Seorang yang berpuasa harus berusaha mengalahkan kesenangan dari dirinya walaupun diperbolehkan. Dengan kesadaran meninggalkan makanan dan minuman sehingga ia mampu bersabar dan menahan rasa lapar dan haus, walaupun dirasakan amat berat. Puasa adalah pendidikan untuk mengontrol dirinya sendiri, mengontrol hawa nafsu, dan kontrol egoisme.

Puasa merupakan bentuk kewajiban yang bersifat konkret sikap kebersamaan yaitu kasih sayang. Kita yang bersama-sama merasakan lapar, haus, kenyang dan tidak ada yang istimewa, bagi teman kita yang muslim ketika sebelum Ramadhan, seseorang belum merasakan lapar, maka di bulan Ramadhan pasti merasakan lapar dan pedihnya kefakiran.  Puasa sebulan penuh mesti membawa dampak ketinggian moral, rasa solidaritas kemanusiaan, rasa persaudaraan kemanusiaan yang amat dalam. Kelaparan, kehausan dan ketidakberdayaan atas kefakiran, menggugah nurani bagi setiap yang berpuasa , bahwa manusia punya perasaan yang sama bila dilanda atau mengalami hal yang sama. Perasaan yang sama itulah yang dapat membuat kebersamaan kemanusiaan, melahirkan cinta-kasih pada sesama, tanpa memandang ras, warna kulit dan agama sekalipun.

Bagi yang lainnya puasa juga bisa berarti menentang dan mengikat iblis ataupun setan yang selama ini menguasai hati manusia. Dengan berpuasa seseorang bisa lebih mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar pantangan yang ada karena mereka percaya adanya hukuman dari dosa yang kita buat saat berpuasa. Dengan demikian maka iblis akan sulit menguasai hati kita yang lebih takut pada Yang Kuasa, hal ini bisa dijadikan seperti latihan bagi ketahanan iman kita untuk bulan-bulan selanjutnya.

Karena bulan ini adalah bulan yang dipenuhi berkah, maka kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalaninya. Kami berharap teman-teman semua tidak bolong-bolong puasa dan amalnya :). Dan tidak hanya berbuat baik di bulan ini saja tetapi juga dapat melatih kita untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, jangan sampai bolong-bolong juga untuk terus berbagi diblog kita ini ya ^_^.

Leave a Reply